foto

Socha Václava Havla
Klauzurní práce (hlína, polyesterová pryskyřice) 2010

Socha vznikla jako klauzurní práce v prvním ročníku magisterského studia sochařství pod vedením pana profesora Beránka, kdy jsem si mohla zvolit téma. Volba byla jasná. Živáka, neboli sochu v životní velikosti, a bylo mi ihned jasné koho modelovat - pana Václava Havla. Toto téma jsem si však musela obhájit nejen před vznikem sochy.

Socha samotná má neobvykle pestrý život: - Vítězství v soutěži, vystavení, ukradení, poničení, vrácení, pobyt na policejní stanici, opravu po poškození a znovu vystavení.

Od začátku vzniku sochy byl pan Havel a jeho kancelář informováni o soše, o průběhu i o umístění v kavárně Slavia, se kterým dal souhlas. Právě zde při jedné ze svých návštěv si pan Václav Havel sochu prohlédl.

V současné době vznikl Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla a probíhá veřejná sbírka na její realizaci. Socha čeká ve slévárně na odlití. Více informací a celý průběh je k nahlédnutí na www.vhsocha.cz i s možným bankovním spojením: číslo účtu - převod CZK v ČR: 2100312158/2010.
Velice děkuji spolku a všem lidem, kteří přispěli a zaslouží se o realizaci sochy do ušlechtilého materiálu